Početna / Hronika iz Tuzlanskog Kantona / U Tuzli održan prvi „Turistički forum – Tuzla 2017”

U Tuzli održan prvi „Turistički forum – Tuzla 2017”

U organizaciji Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za trgovinu, turizam i saobraćaj u Hotelu “Mellain” u Tuzli održan je skup pod nazivom “Turistički forum 2017”, koji je okupio djelatnike u turizmu i predstavnike lokalne, kantonalne i federalne razine vlasti.Picture 6922

U okviru foruma organizovane su panel diskusije na kojima su predavači upoznali učesnike sa problematikom institucionalnog i zakonskog okvira kao preduslova za razvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, kao i perspektivama razvoja specifičnih vrsta turizma na području Tuzlanskog kantona. Na forumu su predstavljeni i pozitivni primjeri iz prakse, način stvaranja priznatih i poznatih turističkih brendova, kako iz BiH, tako i iz šireg regiona.Picture 6915

Forum je otvorio ministar za trgovinu, turizam i saobraćaj u Vladi TK, Mirsad Gluhić, koji je u svom izlaganju naglasio, da će forum nastojati iznaći rješenje za uspostavljanje zakonskog okvira za normalan razvoj turizma, koja će uputiti prema višim nivoima vlasti. – „Bitno je da na forumu sagledamo šta je već urađeno na razvoju turizma do sada, gdje se trenutno nalazimo i šta treba raditi u budućnosti“, pojasnio je ministar Gluhić.Picture 6919

Na panel diskusijama predstavljene su teme “Zakonski i institucionalni okvir kao podrška ili prepreke razvoju turizma u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH”, “Perspektive razvoja specifičnih vrsta turizma u TK”, “Kako razviti održiv i prepoznatljiv turistički brend”.

Sve potencijale treba umrežiti, napraviti jednu cjelinu na promociji turizma i promociji Tuzlanskog kantona istaknuto je na forumu, ali i naglašeno da su prostorni planovi više prepreka nego podrška razvoju turizma, a upravo je prostorno planiranje jedan od preduslova za razvoj održivog turizma.Picture 6916

Direktor „Panonike“ doo Tuzla Maid Porobić je pojasnio da su Panonska jezera ove godine primila turiste iz cijeloga svijeta i da su postala brend turistička destinacija Tuzlanskog kantona, vodilja razvoja turizma na području TK  i šire.

– „Treba objediniti aktivnosti općinske vlasti, kantonalne i federalne u zaštiti voda i jezera i edukovati stanovništvo jer čista jezera i rijeke mogu mnogo doprinijeti u razvoju turizma“, izjavio je predsjednik Ekološkog saveza “EKO ZELENI ” Tuzlanskog kantona prof.dr. Muhamed Omerović. – „Jezero Modrac je okruženo gusto naseljenim stanovništvom i predstavlja dobar poligon za različite vidove sportskog turizma – kao sportska destinacija. Ukoliko se primjene savremene metode prečišćavanja i zaštite jezero može biti od koristi uz brojna istraživanja biodiverziteta, ali potrebno je vratiti njeno zdravlje vode, kako bi privuklo posjetioce. Oko jezera imamo veoma lijepe ugostiteljsko- turističke objekte i obalu sa šetalištem koja podsjeća na lijepe primorske gradove“.Picture 6899

U okviru Foruma organizovanja je i izložba “Stećci Tuzlanskog kantona” u organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturnog- historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, a predstavnici najboljih turističkih destinacija dobili su priznanja. Picture 6913

Duška REBIĆ

Check Also

IMG_8721

Svečana press konferencija povodom 15 godina od otvaranja slanih Panonskih jezera u Tuzli

Ključna tačka pozitivnog preokreta Početak rada prvog Panonskog jezera bio je za Tuzlu ključna tačka ...