Početna / Aktuelnosti / Potpisan Ugovor za izradu softvera za geo-informacioni sistem

Potpisan Ugovor za izradu softvera za geo-informacioni sistem

Načelnik Samir Kamenjaković je, u svom kabinetu, sa direktoricom “Gauss-a” Tuzla Enom Karabegović potpisao Ugovor za izradu softvera za geoinformacioni sistem. Dakle, projektni zadatak potpisanog Ugovora je “Izrada GIS-a”.

Projektovanje i razvijanje informacionog sistema omogućit će realizaciju izrade digitalnog geodetskog plana Općine Živinice i softvera za održavanje integrisane baze digitalnog geodetskog plana sa alfanumeričkim podacima katastra zemljišta/nekretnina i katastra komunalnih vodova i konverziju postijećih alfanumeričkih podataka.

Automatizovan sistem će olakšati rad sa strankama, skratiti prosječno vrijeme obrade i omogućiti efikasnije rješavanje svih geodetskih poslova. Ono što je posebno značajno jeste da će se izradom GIS-a olakšati komunikacije između službi u upravi Općine Živinice kao I komunikacija građana sa službama.

Geoinformacioni sistem (GIS) je kompjuterski sistem za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima. U općenitom smislu GIS je sredstvo “pametne karte” koje dopušta korisnicima analiziranje prostornih informacija, uređivanje podataka i istraživanje.

Realizacija Projekta “Izrada GIS-a” u Općini Živinice znači centralizaciju svi podataka koja će riješiti katastar podzemnog sistema. Pored navedenog otvara se mogućnost digitalizacije regulacionog plana, prostornog plana, kao I katastra vodovoda, čime će se stvoriti mogućnost boljeg i kvalitetnijeg planiranja prostornog plana u budućnosti.

Vrijednost navedenog projekta je 49.140,00 KM, a novčana sredstva potrebna za ovu namjenu izdvojena su iz Budžeta Općine Živinice za 2019.

“Sa Gauss-om smo potpisali jako bitan dokument, a to je Ugovor čije je predmet izrada softvera za geoinformacioni sistem. S tim u vezi u budućnosti ćemo imati veoma značajnu realizaciju Projekta “Izrada GIS-a”, a koji nam otvara mogućnost digitalizacije regulacionog plana, prostornog plana, katastra vodovoda. Posebno me raduje to da smo uspjeli regulisati i riješiti katastar podzemnog sistema voda Telekoma, PTT i vodovoda. Ovim smo postigli da po prvi put u Živinicama imamo riješen katastar podzemnog sistema, a time napravili mogućnost boljeg i kvalitetnijeg planiranja prostornog plana u budućnosti. Želim istaći da će uposlenici naše Uprave koristiti jedan kvalitetan softver u kojem će svi zajednički podaci biti na jednom mjestu. Dakle, praktično govoreći uz pomoć softvera olakšat ćemo komunikaciju između službi. Pored mnogih benefita koje nam donosi softver za geoinformacioni sistem jeste i taj da njime postižemo jedan od preduslova za izdavanje građevinske dozvole u roku od 72 sati, jer se jedan od dokumenata prostornog plana više ne mora čekati sedmicama. Prednost centralizovane baze podataka za građane jeste da će oni putem web portala Općine Živinice moći provjeriti stanje na njihovoj imovini. Također, otvaraju se i mogućnosti potencijalnim investitorima koji budu željeli ulagati u Živinice, sada će imat potpunu sliku kada je u pitanju regulacioni plan, prostorni plan i ono što je najvažnije katastar podzemnog sistema. Općinu Živinice GIS svrstava u savremene općine koje imaju mogućnost da informacionu tehnologiju iskoriste na najbolji mogući način i da se konačno katastar podzemnog sistema implementira”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Kompanija GAUSS sarađuje sa Općinom Živinice 15 godina, već od tada smo krenuli sa uspostavom projekata vezanih za katastar nekretina, kao i katastar komunalnih uređaja. Također smo radili i projekte vezane za prostorno uređenje. Današnji projekat je nastavak svega toga, s tim da se više odnosi na centralizaciju svih podataka unutar Općine, kako bi omogućili jednu jedinstvenu tačku za pristup svim podacima svih uposlenih unutar Općine.

Na kraju ovog projekta imat ćemo jednu centralizovanu bazu podataka kojoj će moći da pristupe svi uposlenici, a koja im otvara mogućnost da na jednom mjestu vide sve što se tiće prostora Općine. Upravo je to fokus GIS projekta.

U konačnici će to biti jedan web portal za početak dostupan zaposlenicima, a u narednom koraku, kako Općina prepozna potrebu, pristup podacima prepuštat će i građanima. Izrada GIS-a, kao i svaki informacioni sistem, zahtjeva učestvovanje uposlenih iz različitih službi. Uzimajući u obzir to koliko brzo uspijemo od njih dobiti podatke koje je potrebno integrisati i smjestiti u jednu centralnu bazu, očekivanja su da će do ljeta biti završen navedeni projekat”, rekao je, tehnički direktor kompanije “GAUSS”, Almir KarebgovićSIS2

Check Also

Memorijalni centar Srebrenica: Članovi komisije RS-a za Srebrenicu su dokazani desničari i negatori razmjera zločina u Aušvicu

Memorijalni centar Srebrenica upozorava člana Predsjedništva Bosne iHercegovine Milorada Dodika da ova institucija nije nikakvo ...