Početna / Hronika iz Tuzlanskog Kantona / OŠ „Duboki Potok“ Srebrenik u školskoj 2017/2018 godini / FOTO /

OŠ „Duboki Potok“ Srebrenik u školskoj 2017/2018 godini / FOTO /

Sa boljim uslovima i rezultati će biti boljiSKOLA

Pozitivni pomaci, u poslednje tri godine u Tuzlanskom kantonu prisutni su u svim oblastima života. Stanje, još nije onakvo kakvo bismo htjeli ali je sigurno daleko bolje nego što je to bilo prije četri ili pet godina. Pozitivni pomaci se osjete i u oblasti obrazovanja, stabilniji Budžet uz sigurniju isplatu plaća i osnovnih troškova koje škole imaju utiče svakako pozitivno na ukupan ambijent za rad. Osim toga, naravno nedovoljna ali ipak značajna sredstva iz Budžeta se izdvajaju, kako za kapitalne tako i za manje projekte koje škole realiziraju.

Kratki rezime urađenog

Među školama u TK koje su uspjele u prethodne tri godine najviše uraditi na poboljšanju uslova za nastavu i rad sa djecom svakako je i OŠ „Duboki Potok“ u općini Srebrenik. Veliki problemi, posebno sa grijanjem koje je škola imala uspješno su riješeni tako da se sada mogu posvetiti nekim novim projektima kojih, kako saznajemo od direktora Mirze Sitarevića ne nedostaje. Bit će sigurno, još lijepih vijesti iz ove škole a kada je u pitanju urađeno direktor Sitarević napravio je kratki rezime.

Direktor Mirza Sitarevic– „Prije tri godine uradili smo skoro kompletnu adaptaciju objekta centralne škole zahvaljujući donaciji od strane UNDP-a. Uradili smo utopljavanje objekta i zamijenili stolariju tako da su problemi sa grijanjem stvar prošlosti. Zatim smo, zahvaljujući saradnji sa jednom slovenskom firmom renovirali fiskulturnu salu. Nedavno smo uradili i rekonstrukciju toplovodne mreže, cjevovoda za centralno grijanje, cijevi koje prolaze kroz zemlju bile su potpuno istrule i voda je nekontrolisano oticala, uspjeli smo i to da riješimo i mogu da kažem da su, što se tiče objekta centralne škole uslovi za nastavu sada daleko bolji od onih koje smo imali i da su zadovoljavajući. Svi su se ovi projekti, sva uložena sredstva pokazali opravdanim i naravno da očekujemo da će sa boljim uslovima i rezultati škole biti još bolji, sada se možemo fokusirati na naredne projekte jer želimo nastavili trend poboljšanja uslova za rad u školi“ – kaže direktor Sitarević.

Početkom ove školske godine nastavu u OŠ „Duboki Potok“ počeo je da pohađa i jedan učenik u kolicima. Napravljena je rampa na ulazu u školu čime je odmah, kada se ukazala potreba uklonjena postojeća arhitektonska barijera.

– „Uskoro ćemo taj ulaz da natkrijemo, da zatvorimo i sa strane kako ne bi bio klizav, da ga zaštitimo od kiše i snijega. Urađen je, u saradnji sa Eko zajednicom i projekat izgradnje plastenika u krugu škole. Planirali smo da to bude mini učenička zadruga, da posadimo određenje povrtlarske kulture, da to bude dopuna časovima biologije, jedna od aktivnosti naše eko sekcije u sklopu koje će učenici sticati nova, ne samo teoretska nego i praktična znanja.

Područne škole nisu zapostavljene

Školsko područje OŠ „Duboki Potok“ je izuzetno široko, uz centralnu tu su još i četri područne škole koje nisu, kada su u pitanju projekti zapostavljene, naprotiv i tu je puno urađeno i radi se na poboljšanju uslova za rad.

– „Imamo 4 područne škole: Seona, Cage, Ljenobud i Kuge. Od ljetnog raspusta do današnjeg dana odradili smo nekih, pet – šest projekata. U PŠ Cage smo, u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice zamijenili stolariju, a prije toga je izvršeno utopljavanje jednog dijela objekta škole. Oko škole trenutno se izvode radovi na postavljanju cijevi za odvodnjavanje obzirom da se radi o području često ugroženom poplavama. U PŠ Seona imamo centralno grijanje i tu su uslovi poprilično dobri, u PŠ Cage smo također uradili utopljavanje škole za što smo imali veliku podršku od strane roditelja učenika s tog školskog područja i podršku Općine Srebrenik.

U PŠ Ljenobud, koja također ima centralno grijanje zamijenjena je stolarija tako da su i u toj školi uslovi dosta dobri. Prije početka ove školske godine u Ljenobudu smo izgradili sportski poligon, planiramo uskoro postaviti golove, koševe, urediti okolicu tako da će učenici moći da koriste poligon u punom kapacitetu. Vrijednost tog projekta bila je oko 25 000 KM.  Prije dvije sedmice smo i u PŠ Kuge uveli centralno grijanje, utoplili smo pola objekta u saradnji sa roditeljima učenika tako da će i oni imati toplije učionice u predstojećem zimskom periodu. Kada je riječ o centralnoj školi, imali smo podršku resornog ministarstva kroz kapitalne projekte obzirom da se radilo o većem iznosu koji mi objektivno, kao škola ne bi mogli sami da osiguramo. Kada je riječ o manjim projektima, jedan dio sredstava osiguralo je Vijeće roditelja, sa kojim imamo zaista odličnu saradnju, jedan dio sredstava osigurala je sama škola a imali smo i podršku Općine Srebrenik“.ucenici

Aktuelna školska godina u OŠ „Duboki Potok“ počela je na vrijeme i bez problema se odvija. – „Kada je riječ, konkretno o konkursima, proceduri koju je trebalo provesti da bi upotpunili nastavni kadar za ovu školsku godinu nije bilo problema, sve je urađeno kako je i planirano tako da je nastava počela na vrijeme i u punom kapacitetu. Pitanja koja smo imali, od strane aplikanata u konkursnoj proceduri su riješena u realnom roku“.

Želimo realnu, a ne uljepšanu sliku

Uvijek može biti bolje, kada govorimo o vrednovanju škola po kriterijima Pedagoškog Zavoda TK kaže nam direktor Sitarević.

Puno je faktora koji to određuju a kada je u pitanju OŠ „Duboki Potok“ najvažnije je da rezultati budu realni, stvarni a ne uljepšani i da kasnije djeci, više štete nego donose koristi.

– „Svi mi koji radimo u sektoru obrazovanja nastojimo da imamo što bolje rezultate, uslovi koje škole imaju za rad su dosta različiti, neki te kriteriji možda doživljavaju i drugačije ali su po meni svi ti rezultati relativni. Postoje standardi kojih se pridržavamo i od kojih mi nećemo odstupati da bi dobili koji dodatni bod što bi nam dalo neku bolju poziciju. Ne bih govorio o uspjesima škola koje imaju prosjek, recimo 4,7 ili 4,8, da ne kažem 5, to je vrlo teško izvedivo. Mi nastojimo da budemo realni prilikom ocjenjivanja, da li nam to ide na štetu, ne bih rekao bitno je da imamo i mi i naši učenici, odnosno njihovi roditelji sliku stvarnog stanja, a ne nekog uljepšanog“.

Kao i svaka škola i OŠ Duboki Potok ima svoje, da ih tako nazovemo genijalce koji postižu zapažene rezultate, od općinskih natjecanja do natjecanja na državnom nivou.

– „Imali smo učenika iz saobraćaja na natjecanju na državnom nivou, iz engleskog jezika, fizike, i tako dalje. Kao i u svakoj školi imamo učenika koji se ističu po svom znanju i nastojimo da im omogućimo da taj svoj talent iskažu i pokažu kroz natjecanja ovakvog tipa“.

Bez podrške roditelja, sve bi bilo puno teže a rezultati slabiji

Odnos sa roditeljima funkcioniše dosta dobro, roditelji su ističe direktor Sitarević itekako zainteresirani da učenici imaju što bolje uslove za nastavu jer će iz toga proisteći i bolji rezultati.

– „Nama je bitno da roditelji shvate da sve što radimo, radimo u interesu njihove djece i da je potrebno da se i oni uključe. Ja sam danas na ovoj poziciji, sutra ću biti na nekoj drugoj ali djeci, učenicima ostaje ono što uradimo, napravimo. U današnje vrijeme, ako želimo da napredujemo moramo da sarađujemo, ako nema te saradnje doći će do blokade a ne da se zadovoljavamo onim što imamo. Mogućnosti nadležnog ministarstva su ograničene, smatraju da imamo uslovi koji su zadovoljavajući, ako se može pomoći, oni će pomoći ali u stvaranju boljih uslova svi moramo zajednički djelovati“.

Svugdje prisutno smanjenje broja učenika nije ni nas zaobišlo

Trend smanjenja broja učenika prisutan je i u OŠ Duboki Potok, u zadnjih 15-tak godina taj broj je smanjen za više od 300 učenika. – „Nekada, sa područnim školama OŠ „Duboki potok“ pohađalo je više od 900 učenika, blizu hiljadu dok je sada taj broj oko 550. Velike su razlike, ove školske godine u dva školska područja nismo imali niti jednog prvačića. To je svugdje prisutan trend, pa na žalost i kod nas u Dubokom Potoku“.

Puno odrađenih, dobrih projekata i riješenih problema na koje se više neće vraćati daje prostor za nove projekte, neki su u pripremi, neki u fazi odobravanja pa će sigurno iz OŠ „Duboki Potok“ uskoro biti još dobrih vijesti. Prostora za napredak ima, a mi smo se uvjerili da ima i želje, i volje i znanja da se učenicima stvore još bolji uslovi za nastavu. Djeca su uvijek bila i moraju ostati na prvom mjestu, to se, kažu nam na kraju posjete ovoj školi nikada neće promijeniti.priznanje vatrogasci

– „Motivacija je bitna u svakom poslu, svojim nastavnicima i profesorima uvijek kažem da su oni uzor djeci, da će se ugledati na njih i da od njih najviše zavisi kakav će biti i kako će se odvijati nastavni proces. Nastavnici naravno ne mogu biti potpuno odgovorni za uspjeh djece u nastavku školovanja, kako će se snaći u životu ali imaju tu mogućnost da im pomognu. Mi, iz ove škole imamo učenike koji nas zastupaju čak i u Vijeću Evrope, imamo i učenika koji su se dobro snašli u privredi, koji su uspješni poduzetnici, u nekim drugim profesijama što nam govorimo da imamo djecu koja su sposobna, koja mogu ostvariti sve što žele, da znanje koje ponesu iz škole predstavlja dobru osnovu, dobru podlogu da uspiju u životu, a da li će uspjeti ovisi od niza faktora kojih smo svi svjesni“.

Briga o sigurnosti djece u saobraćaju, obzirom da se škola nalazi neposredno pored puta Tuzla – Orašje je stalna. – „Stalno upozoravamo roditelje da vode računa o djeci, znamo kakva je saobraćajna kultura naših vozača, koliko se i kako pridržavaju propisa i signalizacije i znamo da su djeca uvijek, najviše zbog svoje razigranosti ugrožena. Imamo podvožnjak u neposrednoj blizini ali djeca kao djeca, često prelaze ulicu iako nemaju potrebu. Pred početak školske godine urađen je pješački prijelaz sa signalizacijom ali je pitanje koliko to vozači primjećuju. Naše je da stalno upozoravamo djecu, da ih educiramo i da se nadamo da će se pridržavati naših uputa jer sigurno, tih stotinjak metara koje mogu da smanje da bi prešli cestu nije vrijedno rizika kojem se izlažu“.

Tekst:Milenko Čajić

1 1 m 1 2 m 2 1 m 2 2 m 3 1 m 3 2 m 4 1 m 4 2 m 5 1 m 5 2 m 6 1 m 6 2 m 6 3 m 7 1 m 7 2 m 7 3 m 8 1 m 8 2 m 8 3 m 9 1 m 9 2 m

 

Check Also

Celic grad

Apel dobrim ljudima za pomoć porodici Ibrišimović iz Čelića – Posao bi riješio sve naše probleme

Posao bi riješio sve naše probleme Porodica Ibrišimović iz Čelića obraća se, posredstvom „BH Glasa-a“ ...