Najnovije vijesti
Početna / O Nama

O Nama

Poštovani,

Cilj nam je da se međusobno nadopunjujemo sa informacijama i stvorimo širu sliku i perspektivu dešavanja na ovim prostorima i šire, te je iz tog razloga ovaj portal i nastao.

Sam portal je potpomognut od strane Udruženje izdavača Haber 2012.godine, koje je osnivač novine BH Glas, a čiji članovi su neovisni i samostalni u svom djelovanju.

Kako je ovaj portal tematski povezan sa novinom mislimo da  bi bilo korektno da vas upoznamo i sa samim počecima iste koja je kao i svaka druga počela sa radom u skromnim uslovima i sa skromnim sredstvima, kako materijalnim tako i financijskim, ali je u proteklom periodu ostvarila napredak i postala jedini štampani medij na području TK.

Pratimo dešavanja iz političkog života kantona, sportska i kulturna dešavanja, tokove obrazovanja i društvenih djelatnosti kao i druga bitna dešavanja koja zavrijeđuju pažnju na područjima općina koje su u sastavu Tuzlanskog kantona i matične općine Tuzla kojoj teritorijalno pripadamo.

Redovno su zastupljene rubrike, sa kojima doprinosimo širenju multikulturalnosti na ovim područjima u kojima stanuju građani svih vjera i nacionalnosti, te doprinosimo širenju pozitivnog okruženja i suživota među populacijom.

Kako naš naziv i sam govori, BiH je prioritet svih prioriteta, te novinskim člancima pokušavamo državu poduprijeti, sa zdravim stavovima i člancima, gdje se ona promovira u najboljem svjetlu.

Novinari BH Glasa redovno prate sva sportska takmičenja koja doprinose razvoju i širenju dobrosusjedskih odnosa među stanovništvom vodeći računa da svi budu ravnomjerno zastupljena.

Kako se finansiramo samostalno i ne ovisimo o drugima imamo tu mogućnost da objektivno i pošteno prenesemo stavove i razmišljanja svih koji žele da kažu istinitu informaciju.

Jedina smo novina koja u svom sadržaju nema Crnu hroniku, jer  mislimo da je bjela hronika-pozitivnija za psihu čovjeka i da se ovom društvu treba pružiti šansa da pokaže i pozitivne stvari a ne samo mračne i sumorne teme koje opterećuju naše ljude.

Crnu hroniku smo prepustili drugim medijima a mi smo odlučili da istrajemo u svojoj namjeri ,jer u ovoj zemlji ima i pozitivnih dešavanja, te se ona moraju više istaći od negativnih jer je takvo vrijeme, da se mora voditi računa o stanju duha naših ljudi za dobrobit i napredak cijele zemlje.

Sve gore navedeno odnosi se i na portal koji je u funkciji naših ciljeva te Vas pozivamo da budete naš redovan posjetitelj i korisnik usluga.

S toga se moto portala “BH Glas kruži Evropom, glas istine, pravde i pomirenja” nadovezuje na sve navedeno.

 

S poštovanjem

                                                                                                                             UREDNIŠTVO              

REDAKCIJA:

Redakcija Tel./Fax:035/228-448

Urednik; 062/876-412

www.redakcija@bhglas.ba

MARKETING:

Redakcija Tel./Fax:035/228-448

Marketing: 061/895-156

www.marketing@bhglas.ba