Početna / Aktuelnosti / Iz novog broja “BH Glas-a” /Petak 09.juni/ – 2. juni Dan općine Gračanica

Iz novog broja “BH Glas-a” /Petak 09.juni/ – 2. juni Dan općine Gračanica

Ljudi su naše, najveće bogatstvo i snaga17

Gračanica nije bogata prirodnim resursima kao druge općine u Tuzlanskom kantonu ili Grad Tuzla, nema ugalj, slanu vodu, rude, veliko šumsko bogatstvo ni velike površine pogodne za poljoprivrednu proizvodnju ali je ipak danas ekonomski najjača ekonomska sredina u TK i među najrazvijenijim u BiH. Poduzetnici Gračanice su stvorili u ovih dvadeset i nešto godina poslije rata pravo malo privredno carstvo koje će obzirom na intenzitet sadašnjih radova u narednim godinama nastaviti da raste.

Upravo su ljudi, najveća snaga i bogatstvo Gračanice, njihova sklonost prema poduzetništvu i želja za stvaralaštvom, osobina koja nije nigdje tako jasno izražena u BiH. Istakao je ovu činjenicu i u svom referatu, na svečanoj akademiji koja je prošle sedmice održana u povodu Dana općine načelnik Nusret Helić.

2. juni je simbol višestoljetnog kontinuiteta, opstojnosti i suživota koji Gračanica njeguje

Načelnik Helić podsjetio je na dugu i bogatu istoriju Gračanice, na 02. juni 1449. godine kao najstariji, do sada poznati datum iz bogatog kulturno-historijskog naslijeđa Gračanice i njene okoline. Datum koji simbolizira višestoljetnu opstojnost na ovim prostorima i zbog toga ima za Gračanicu posebno značenje.11

– „Na ovaj datum u Budimu je sklopljen jedan pravni akt, međusobni darovni Ugovor u kojm se izričito spominje utvrđeni grad Soko, srednjovjekovno središte ovih naših krajeva. To je najstariji spomen nekog mjesta sa današnjeg područja općine Gračanica, bitna istorijska legitimacija koja pokazuje i dokazuje našu višestoljetnu tradiciju, kontinuitet i utemeljenost na ovim prostorima. Srednjovjekovna isprava u kojoj se Soko izričito spominje svojevrsni je rodni list općine Gračanica. Nedavno smo zahvaljujući naporima naših istraživača bili u prilici da dođemo do reprodukcije orginala ove isprave, svakako da će on na odgovarajući način uskoro biti predstavljen i javnosti. Zanimljivo, uvidom u orginal ustanovili smo da datum njenog izdavanja nije 02. nego 19. juni i ovom prilikom najavljujem da ćemo u narednom periodu najvjerovatnije poduzeti aktivnosti oko korekcije datuma dana naše općine.3

Obilježavajući ovaj datum mi potvrđujemo i ponovo podsjećamo na činjenicu da smo baštinici srednjovjekovne bosanske državnosti, ravnopravnosti tri konstitutivna naroda, i Bošnjaka, i Hrvata, i Srba. Obilježavajući ovaj datum podsjećamo i na opstojnost države Bosne i Hercegovine na ovim prostorima. Gračanica je od tada pa sve do danas imala razvojni put koji nisu mogle da zaustave ni sve nedaće koje su zahvatale ove prostore, uključujući ratna razdoblja nesretnog XX stoljeća iz kojih je ova sredina uvijek izlazila čistog obraza. Razvoj Gračanice i njezine okoline nastavlja se i danas i na to smo posebno ponosni. Taj put nastavljamo našim radom i angažovanjem, našim djelovanjem na stvaranju što boljih uslova za život običnih ljudi. Nastavljamo boreći se protiv krize, bijede i svih nevolja kojima je opterećeno naše tranzicijsko društvo. Nastavljamo taj put gradeći vodovode, puteve, infrastrukturu, kreirajući povoljne uvjete za našu privredu i ambijent za naše mlade, ulažući u obrazovanje, kulturu i sport…“.

Zajedničkim snagama možemo napraviti sve što želimo

Da su upravo ljudi najveća snaga Gračanice pokaže se onda kada je to najpotrebnije. Potvrda toga je i način na koji je Gračanica reagirala nakon prirodnih nesreća koje su se dogodile 2014. godine, kazao je načelnik Helić.

– „Još jednom moram podsjetiti da su prirodne nesreće od poplava, klizišta i grada u periodu maj – avgust 2014.-te godine ostavile, pored ugrožavanja života i zdravlja ljudi katastrofalne štete na stambenim, proizvodnim i objektima infrastrukture. Ogromna sredstva i snagu smo morali i u prethodnoj godini uložiti za saniranje tih šteta. U aktivnostima na odbrani od poplava i otklanjanju posljedica sanirano je preko 100 klizišta, gotovo svi mostovi, uspostavljene su sve putne komunikacije, izvršena je sanacija oštećenih kuća i objekata, upriličena je primopredaja ključeva korisnicima izgrađenih stambenih objekata u Lukavici, vršeni su radovi na sanaciji vodovodnog i kanalizacionog sistema, očistili smo skoro sve vodotoke i mnogo toga. Mislim da smo uspjeli i da smo zahvaljujući angažmanu svih raspoloživih snaga i velikom odlučnosti uspjeli dokazati da zajedničkim snagama možemo napraviti sve što želimo. Poslijeratni rezultati u društveno-ekonomskom razvoju, naš poduzetnički duh, kreativan rad, partnerski odnos između nosilaca privrednih aktivnosti i lokalne vlasti, mladi poduzetnički duh i posebno mentalitet nas Gračanlija garancija su da iz svake nepovoljne situacije možemo izaći kao pobjednici“.15

Poslovni uspjesi su najbolja motivacija za budući rad

Dan općine je prilika, istakao je načelnik Helić za reviziju svega što je urađeno u prethodnom periodu. Dobri rezultati su kako je kazao veliki podstrek i motivacija za sve ono što je planirano u narednom periodu.

– „Ponosni smo na naše uspješne privrednike koji u ovim teškim vremenima „vuku“ Gračanicu naprijed i postižu značajne privredne uspjehe. Niču novi pogoni: „Index“, „Kovan“, „RPC Superfos“, „Euro galant“, „Plastex“, „Radial“, „Hajrić prom“, „Alibegović plast“, „Širbegović“, „Etna“, „Ingrat“, „Plamingo“, „Trgovir“, „Belamionix“, „CMS Tehnic“ i mnogi drugi… Niču i novi stambeni objekti. Važno je isticati u svakoj prilici da su privrednici glavni i da oni razvijajući svoje kapacitete, zapošljavanjem novih radnika razvijaju i općinu Gračanica. Mi smo im potpora i dobar servis za njihove zahtjeve i partner u stvaranju boljeg poslovnog ambijenta. Izgradnja infrastrukture, osim što doprinosi boljem životu građana u funkciji je i stvaranje boljeg poslovnog okruženja, i u skladu je sa razvojnom konponentom općinskog budžeta. Dosta je toga u prošloj godini urađeno, asfaltirane su i rekonstrusane brojne ulice i putevi kao što su Ahmeta Šišića, Malkića sokak, Alije Đerzeleza, Korića han, Grabovac, Šenik u radnoj zoni, zatim putevi u Stjepan polju, Lukavici, Džakulama, Donjoj Lohinji i mnogi drugi. Intenzivirane su aktivnosti na polaganju podzemnih optičkih kablova na prostoru grada i završetku projekta rekonstrukcije i proširenja sistema za prikupljanje i odvođenje fekalnih i oborinskih voda za gradsko područje te mnoštvo drugih kanalizacionih mreža u gradu i mjesnim zajednicama. Također su pri kraju radovi na obezbjeđenju novih količina pitke vode, šest bušotina što će znatno poboljšati vodosnabdijevanje mjesnih zajednica. Izgrađena je nova škola u Stjepan polju, obnovljeno je nekoliko škola u drugim mjesnim zajednicama te fiskulturna sala u OŠ „Hasan Kikić“.20

Veliki doprinos u realizaciji svih ovih projekata dali su upravo privrednici koji su na taj način, istakao je načelnik Helić pokazali svoju društvenu odgovornost.

– „U projekte koje sam naveo, vodovod, puteve, javnu rasvjetu, kanalizaciju i druge samo u prošloj godini uloženo je blizu 15 miliona KM. Naravno, ovo je samo dio onoga što smo do sada uspješno realizovali a što doprinosi očuvanju prepoznatljivosti Gračanice kao jedne od uspješnijih općina u BiH, otvarajući joj puteve za još veći napredak“.

Osim navedenih tu su i projekti umrežavanja privrednog sektora i akademske zajednice, projekat certificiranja Gračanice kao područja sa povoljnim poslovnim okruženjem kojim će i zvanično Gračanica postati općina privlačna za investitore u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. U oblasti energetske efikasnosti također su ostvareni zavidni rezultati, u centru grada već je postavljena LED rasvjeta a u ovoj godini će biti postavljena i u ostalim dijelovima grada. U toku je i realizacija projekta jačanja uloge mjesnih zajednica a svake godine se u Budžetu izdvoje značajna sredstva za finansiranje sporta, za programe nevladinog sektora i drugih korisnika budžeta. Po drugi put, sa mnogo većim dimenzijama i bogatijim programom otvoreno je klizalište.16

– „U oblasti poljoprivrede nastavljena je saradnja i finansijska podška udruženju poljoprivrednika i peradara. Provedene su procedure i izdata rješenja za preko 420 poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili pravo na novčanu podršku, zahvaljujući tome našim poljoprivrednicima je odobreno blizu 1.700.000 KM iz federalnog budžeta i više od 400.000 KM iz kantonalnog budžeta. U saradnji sa USAID-om smo započeli projekat jačanja konkurentnosti proizvodnje jagodičastog voća te projekat pregranične saradnje koji se finansira iz fondova EU za jačanje konkurentnosi i poboljašanja ambijenta za poljoprivrednu proizvodnju. Obezbijedili smo i podršku našim učenicima srednjih škola i studentima kojima smo dodijelili preko 100 stipendija, nagrađivali najuspješnije te obezbijedli besplatne karte socijalno ugroženim“.

Izmjenom prostornog plana nove lokacije za gradnju privrednih objekata

Ostvareni rezultati su temelj za buduće planove Općine Gračanica, i dalje je na prvom mjestu podrška privrednom razvoju i privrednicima čime će se stvarati uslovi i za napredak u drugim oblastima života.

– „Kada su u pitanju planovi za naredni period pomenut ću samo neke od projekata. Izmjenom prostornog plana općine i Kantona obezbijedit će se nove lokacije za poslovne objekte te zajedno sa Elektroprenosom iznaći ćemo način za kvalitetnije snabdijevanje industrijske zone električnom energijom što će omogućiti novi zamah u privredi i novo zapošljavanje. Nastavljamo sa izgradnjom putne infrastrukture i rješavanje problema u vodosnabdijevanju. Slijedi nam nastavak radova i završetak regulacije korita rijeke Sokoluše i dijela korita rijeke Spreče. Sanacija preostalih klizišta, prije svih Monj, Mahala, Trnovci, Zahirovići, Babići, Crni put, Jahići i druga… Video nadzor u gradu bit će postavljen već u ovoj godini. Uvodimo u svim mjesnim zajednicama organizovan odvoz smeća i konačno završavamo sportsku dvoranu na Bazenu a nastavljamo i sa uvođenjem energetski efikasne javne rasvjete. Izgradnja kružnog toka kod bolnice, uređenje zelene pijace i tako dalje, i tako dalje…“18

U tom duhu, napretka koji će doći zajedničkim radom, na kraju svog obraćanja načelnik Helić uputio je i poruku svojim sugrađanima u povodu dana općine Gračanica.

– „Radi naše budućnosti moramo se podsjećati na minula vremena, na nama je da jedinstveni istrajemo na putu integracije BiH i da je obnavljamo, izgrađujemo i podižemo kao državu u kojoj će biti mjesta za sve njezine građane i narode, državu koju ćemo voljeti i u kojoj ćemo bolje i sretnije živjeti. Takvu želimo graditi i Gračanicu. Oživljavajući ponovo solidarnost, tolerantnost i suosjećajnost koju nosimo duboko u sebi uvjeren sam da Gračanica i gračanlije znaju svoj put u budućnost a to je put demokratije, suživota, privatne inicijative i reintegracije BiH. Put koji vodi u demokratski i ekonomski održivu zemlju i svjetliju budućnost. Vjerujem da sve ovo što mi radimo u Gračanici šalje sliku jedne drugačije BiH, sliku zemlje koja ima potencijal i koja je sposobna stvarati ambijent potreban za bolji život svojih građana, naročito mladih ljudi. To je dodatni razlog da konsolidujemo sve svoje snage i da još jednom dokažemo da smo spremni izboriti se za opstanak i očuvanje vrijednosti ove općine. Zbog toga ne smijemo zaboraviti svijetle momente iz prošlosti, i značaj i poruke svih važnih datuma a pogotovo, 2. juna“- kazao je na kraju svog obraćanja još jednom čestitajući Dan općine Gračanica svim svojim sugrađanima načelnik Nusret Helić.

Na svečanoj akademiji održanoj u povodu Dana općine Gračanica uručena su i prigodna općinska priznanja. Zlatne plakete su dobile uspješne kompanije „Radial“ i „Trgovir“, zlatne značke Vehid Osmanović, Hamzalija Okanović i posthumno Mehmed Nurikić. Nagrada za počasnog građanina općine Gračanica uručena je gradonačelnici bratskog grada Fleury-les-Aubrais, Marie Agnes Linguet.12

Na svečanoj akademiji, uz pročitanu čestitku premijera TK Bege Gutića prisutnima su se obratili i čestitke uputili, u povodu Dana općine Gračanica još i gradonačelnica Florija, Marie Agnes Linguet, Katrin Pulpon, predstavnica francuske ambasade u BiH, Mirko Đačić predsjednik opštine Pljevlja i Hasan Fehratović ministar prostoronog uređenja i zaštite okolice u Vladi TK.

Program obilježavanja Dana općine Gračanica počeo je dan prije, vatrometom u centru grada i koncertom Eldina Huseinbegovića.

Na sam Dan općine otvorena je izložba fotografija kojom je ilustrovano 20 godina od bratimljenja Gračanice i Francuskog grada Fleury-les-Aubraisa. Početak saradnje datira još prije 40 godina kada su uspostavljene prve veze  Gračanice i Fleurya a sve zahvaljujući Gračanliji Dini Čoliću. Prisutnima su se u kratkoj retrospektivi veze između dva grada prigodnim govorima obratili općinski načelnik Nusret Helić i gradonačelnica Fleury-les-Aubraisa Marie Agnes Linguet.28

U nastavku druženja prisutni su pogledali film o prijateljstvu Gračanice i Fleurya a nakon toga načelnik Helić je gostima iz Francuske uručio povelje u znak zahvalnosti i dugogodišnjeg prijateljstva. Uslijedilo je potpisivanje Povelje o saradnji između Gračanice i crnogorske opštine Pljevlja a nakon potpisivanja Povelje prisutnima se obratio predsjednik opštine Pljevlja, Mirko Đačić. Nakon druženja u Multimedijalnoj sali delegacije općine Gračanice, Florija i Pljevlja su položile cvijeće na Centralno spomen obilježje u gradu nakon čega je održana svečana akademija u Velikoj sali BKC-a.

M.Čajić24 30 29 28 27 26 25 23 22 21 18 19 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Check Also

SIS

Potpisan Ugovor za izradu softvera za geo-informacioni sistem

Načelnik Samir Kamenjaković je, u svom kabinetu, sa direktoricom “Gauss-a” Tuzla Enom Karabegović potpisao Ugovor ...