Početna / Aktuelnosti / „INTRAL BH“ I U 2018. GODINI NASTAVLJA USPJEŠNIM POSLOVANJEM

„INTRAL BH“ I U 2018. GODINI NASTAVLJA USPJEŠNIM POSLOVANJEM

Otvaramo novo tržište u S.A.D.!      Intral BH Lukavac (2)

Kompanija „INTRAL BH“ doo Tuzla nedavno je na licitaciji kupila proizvodne pogone Fabrike obuće „Aida“u stečaju u Tuzli koje je kao zakupac koristila prethodne dvije godine. Sredstva, 3,5 miliona KM već su uplaćena i operativna, a do kaja ovog mjeseca „INTRAL BH“ će i zvanično biti upisan u katarstru kao novi vlasnik. Ova je vijest najviše obradovala povjerioce „Aide“, državu, odnosno njezine fondove ali i bivše radnike za koje će biti, prema najavama stečajnog upravnika izdvojen jedan dio sredstava za isplatu osam, neisplaćenih  plaća.

S obzirom da je „INTRAL BH“ već ranije uložio značajna sredstva u obnovu prostora koji koristi zvanična kupovina sa sobom donosi potrebnu sigurnost za buduće poslovanje. Prema riječima direktora „INTRALA BH“ Alije Šehovića već do kraja godine mogu se očekivati prvi efekti,novo povećanje proizvodnje i zapošljavanje novih radnika.

Poslovna saradnja sa SAD i novih radnih mjesta

Intral 03 mart 2016 (11)– „Pri kraju smo procesa dogovaranja ugovora sa jednom respektabilnom američkom kućom koja radi proizvodnju specijalne obuće. Naša je pretpostavka da ćemo do kraja tekuće godine, odnosno u poslednjem kvartalu krenuti u formiranje, prvo jednog  a onda i drugog odjela za proizvodnju. Po jednom odjeljenju trebat ćemo, od 35 do 40 radnika. Sa osnivanjem dva nova odjela u strukturi „Intrala BH“ očekujemo da će biti uposleno novih, od 70 do 80 radnika.

Osim uposlenika Intrala BH u kontinuitetu je angažovanih, od 400 do 450 radnika, ovisno od sezone i programa koji radimo, te kooperante locirane na prostoru cijele sjeveroistočne Bosne, od Zvornika, Gračanice, Doboja do Prnjavora. Kupovina prostora u kojem radimo će sigurno dati dodatni impuls „Intralu BH“ u dogovaranju novih poslova, povećanju poslovnih kapaciteta, kako naših tako i kapaciteta naših kooperanata. Svi su trendovi, iz zadnjih 4 do 5 godina i dalje pozitivni, u uzlaznoj putanji tako da realno očekujemo nastavak povećanja svih ekonomskih indikatora u poslovanju „Intrala BH“,

Ozbiljno shvatiti problem iseljavanja i posljedica koje ima za privreduIntral 03 mart 2016 (13)

Ne samo „Intral BH“, nego i mnoge druge firme u poziciji su da dogovore puno više poslova od onih koje fizički mogu da odrade. Nedostatka radne snage se nameće sve više kao problem i kao faktor koji ograničava ekonomski razvoj. Situacija je teška ali još uvijek nije kasno, smatra direktor Šehović da se adekvatnim mjerama taj problem ublaži.

Intral 03 mart 2016 (1)– „Mi smo sada u vremenu u kojem se, posebno poslodavci koji su u proizvodnim granama susreću sa dodatnim poteškoćama u radu a jedan je taj koji ste pomenuli, nedostatak radne snage. Prvo smo imali problem nedostatka kvalificirane radne snage, a ako se sadašnji trendovi nastave imat ćemo u cijeloj BiH problem uopće radne snage. Uzrok je prije svega to što poslednjih godina, a posebno u poslednjih godinu dana imamo značajno povećan trend iseljavanja naših radnika u evropske ekonomski razvijenije zemlje, posebno zemlje EU u potrazi za čistom egzistencijama.

To je sigurno jedan novi, dodatno nepovoljni faktor koji će se odraziti na zapošljavanje, kako u „Intralu BH“tako i u drugim, posebno proizvodnim preduzećima. Vidim da postoji namjera da se nedostaci u sistemu obrazovanja otklone, neke se mjere poduzimaju ali to mora biti sistemski i daleko agresivnije. Osim toga su problem niske plaće radnika u našoj i sličnim industrijskim granama. Problem neće nestati, naprotiv sve će više biti izraženiji i evidentno je da svi nivoi vlasti, posebno oni viši moraju da ozbiljno reaguju, i da sa konkretnim mjerama zaustave ili barem da smanje taj zabrinjavajući trend iseljavanja kako se ne bi desilo da u bliskoj budućnosti dođemo u poziciju deficita radne snage.“

Opterećenje na privredu, na plaće mora se smanjitipogoni_intral-3

Problem niskih plaća zajednički bi trebali rješavati država i poslodavci, smatra Šehović. Država mora stvoriti uslove poslodavcima da povećaju plaće kroz smanjenje opterećanja a da se na taj način smanjena sredstva nadomjeste povećanom stopom zapošljavanja. Općina, grad, kanton, država bez nezaposlenih bi trebao da bude moto, odnosno pravac u kojem bi svi trebali djelovati i raditi.

– „Svaka, pa i naša država treba da bude faktor stabiliziranja u tom segmentu. Smatram, na žalost da konkretno što se tiče države u ovom trenutku ona nije sposobna da odgovori adekvatnim mjerama da se zaustavi taj trend iseljavanja. Prvenstveno iz razloga što se mi sada a to mogu sa sigurnošću reći krećemo u vremenu gdje ne možemo našim znanjem i našim postupcima odgovoriti potrebama vremena u kojem se krećemo. Evidentno je da na nekim pozicijama, kako u izvršnoj vlasti tako i u ostalim različitim segmentima društva imamo nestručne i (ili) nekompetentne ljude a koji si, nažalost, samo podobni određenim titularima. Shodno tome nema ni komptenecije u smislu strateških aktivnosti u smjeru zadržavanja radno sposobnih. Ne postoji strateško planiranje, nemamo jasne ciljeve i projekte u zaustavljanju odlaska radne snage.

Naše institucije moraju donijeti konkretne mjere, usvojiti strateške planove kako doći do ciljeva koje treba postaviti jer u suprotnom prijeti nam povećanje bijele kuge. Najbolje tu situaciju ilustruje priča o medicinskoj školi, svake godine u Tuzlanskom kantonu imamo 30 upisanih odjeljenja što je blizu 1000 mladih ljudi. Ako uzmemo u obzir koificijent 0,8 da su to djevojke, otprilike 800 mladih žena je upisano u ta odjeljenja sa ciljem zapošljavanja, odnosno dobijanja posla, a gdje će dobiti taj posao, ne ovdje u BiH. Šta to znači za BiH, odlaze mladi, odlaze buduće majke, odlaze budući naraštaji što će u budućnosti, ako se to nastavi i multuplicirati sigurno ostaviti velike posljedice. Mislim da osobe koje su na pozicijama, koje bi trebalo da sagledaju širu sliku stanja u BiH, koje bi konceptualno trebalo da donesu određena rješenja nisu kompetentne i ne posmatraju situaciju na ozbiljan način, adekvatno stvarnom stanju“.

Između tržišta i države, poslodavcima je sve teže

Poslodavci se nalaze između tržišta i države, koji od njih, svaki za sebe traži da ispune nametnute obaveze i veoma teško uspijevaju naći rješenja kako bi uspješno poslovali. Problem je što, čini se nitko nikoga ne želi da razumije.

Intral 03 mart 2016 (9)– „Mi poslujemo na izuzetno energičnom i dinamičnom tržištu, konkretno za „Intral BH“ ali i ostala preduzeća koja su na tržištu postoje vrlo jasna pravila, više velika riba ne jede malu ribu, nego je prema ekonomskim analitičarima kazano da brza, odnosno brža riba jede sporiju ribu. Svaki  učesnik na tržištu mora da se prilagodi tim uslovima. S jedne strane mi imamo poslovne partnere s kojima treba dogovoriti posao, ponuditi kvalitet i kvantitet koji očekuju, vrijeme  isporuke, s druge strane imate optrećenje privrednih subjekata na tržištu u F BiH, poreski „klin“ opterećenje plata radnika je izuzetno visok. Ovi potezi od strane federalne vlade u smislu spuštanja praga oporezivanja na nekih 700 KM su ubiti samo jedan zavaravajući faktor koji neće u biti pomoći poslodavcima jer će se to iznevelisati, u jednom ili drugom segmentu, tako da tu nema olakšanja za privrednike. Konkretnije mjere trebaju ići u smjeru smanjenja stopa, kao i osnovica za obračun koje bi trebale definitvno biti konstanta, odnosno bez progresivnog rasta u odnosu na neto platu. Nažalost nekompetentnost dosadašnjih vlada rezultira nedostatkom pravih mjere u smjeru olakšanja poslovanja privrednih subjekata“.

„I dalje sam optimista!“

„Intral BH“ je svojim ukupnim angažman pokazao da je firma izuzetne društvene odgovornosti koja je spremna da bude, ne samo sudionik nego i jedan od lidera ekonomskog razvoja i napretka, razvijajući sebe ali i druge. Pozicija u kojoj se nalazi BiH, kada je u pitanju proizvodnja obuće i dalje je izuzetno povoljna, prostora za napredak još uvijek ima i adekvatnim mjerama to može biti veliki adut ekonomskog razvoja, smatra direktor Šehović.

– „Prije tri, ili četri godine u listu „Dani“ izjavio sam da sam veliki optimista kada su u pitanju mogućnost BiH u proizvodnji obuće, zbog lokacije ali i svih drugih ekonomskih pokazatelja koji su išli nama u prilog. Relativno, još uvijek naša fiskalna politika nije toliko loša međutim ako se nastavi ovakvim trendovima to će se pogoršati. S druge strane odliv radne snage iz BiH, nemogućnost zadržavanja radnike novi je faktor koji je dodatno otežao poslovanje u BiH. Međutim, smatram da još uvijek BiH ima potencijala i da treba nastaviti sa promocijom i privlačenjem novih investicija. Treba naravno prije svega popraviti stanje u administraciji, imamo recimo Crnu Goru ili Makedoniju pa i Albaniju gdje se firma registruje za 24 ili 48 sati. Imamo situaciju da su u Srbiji nevjerovatni poticaji, po jednom radniku od 7 000 do 12 000 eura za nove investitore. Sve su to pokazatelji koji nas trebaju upozoriti u kojem se smjeru kreće BiH. Nažalost, mi još uvijek nemamo kompetentnu stratešku sliku, jasne ciljeve i krećemo se u nekom začaranom krugu u kojem se nevjerovatna energija kao i vrijeme, jedini nenadoknadivi resurs, gubi u nadmudrivanju, omalovažavanju i podaništavanju svih koji ne pripadaju toj političkoj partiji. I tako od izbora do izbora.180727098.5_xxl

Izazovi s kojima se susreću proizvodne firme su zaista veliki, uz postojeće pojavili su se i novi otežavajući faktori i to je nešto što svi, a prije svega država mora da razumije. Nedostatak radne snage, kretanje fiskalne politike u smjeru da se sve oporezuje, povećanje akcize lineralno znači povećanje i svih drugih troškova. Uz sve to treba održati kontinuitet poslovanja, dogovoriti a potom i odraditi posao, ispoštovati traženo a samo jedan izgubljeni dan u proizvodnji je veliki gubitak koji je teško nadoknaditi, jer su dnevni troškovi konstanta. Trgovinske firme imaju drugačije, ali isto tako slične probleme, rizik je prisutan, ali je u proizvodnji ipak mnogo teže ispravljati pogreške. Situacija je kompleksna ali rješenja postoje i ja sam optimista da će se pozitivni trendovi koji prate „Intral BH“, od kada postoji i radi u BiH nastaviti i u narednim godinama. Kupovina imovine u kojoj radimo daje nam sigurnost i dovoljno govori o našoj ozbiljnosti i spremnosti da budemo i dalje dio pozitivne priče o Bosni i Hercegovini, o njezinoj ekonomiji i uopće, o životu. Također želim dodati da danas, kao rezultat poslovnih aktivosti koje je Intral BH provodio imamo u Lukavcu internacionalnu kompaniju Boxmark, koju smo uveli na tržište BiH. Ukupan broj zaposlenih u Intralu BH, zatim kod naših angažovanih kooperanata i internacionalnoj kkompaniji Boxmark je okvirno 1.300 radnika“

Milenko Čajić

Check Also

Najzad uređenje sportske dvorane

U naselju Bazen, grad Gračanica, je gotovo prije dvije decenija počela gradnja moderne sportske dvorane ...