Početna / Hronika iz Tuzlanskog Kantona / Gračanica raspisala javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći privrednicima

Gračanica raspisala javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći privrednicima

Grad Gračanica raspisao je Javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći privrednim društvima i samostalnim djelatnostima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Poziv je raspisan na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Gračanica u svrhu pomoći privrednim društvima i obrtima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Pomoć od 406 KM po zaposlenom

U okviru poziva, pozvana su pravna i fizička lica čija djelatnost je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i Kantonalnog štaba civilne zaštite TK zabranjena ili obustavljena, da se prijave na ovaj javni poziv, kako bi ostvarili pravo na jednokratnu pomoć u visini jedne minimalne plaće u Federaciji BiH (406 KM) po svakom zaposlenom.

Kako se navodi, prijavu na javni poziv mogu podnijeti pravna i fizička lica sa sjedištem na području grada Gračanica i koja ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su registrovani na području grada Gračanica (sa sjedištem u Gračanici ),
  • da im je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno ili obustavljeno obavljanje djelatnosti
  • da nemaju neuplaćenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i doprinosa na plaću zaključno sa 29.02.2020. godine
  • da su registrovani kod nadležnog suda ili gradskog organa najmanje tri mjeseca prije dana donošenja naredbe o zabrani rada

Pravo na pomoć ostvaruju i poslovne jedinice privrednih društava ukoliko imaju sjedište na području grada Gračanica, pod uslovom da je osnovno privredno društvo, takođe s sjedištem na području grada Gračanica.

Pravo na pomoć po zaposlenom odnosi se na broj uposlenika u radnom odnosu u pravnim licima na dan 30.04.2020. godine kao i vlasnike i uposlenike u radnom odnosu, koji obavljaju samostalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima, na području grada Gračanica na dan 30.04.2020.

Check Also

Grad Gračanica obezbijedio milion KM za ublažavanje posljedica pandemije

Gradonačelnik grada Gračanica, Nusret Helić zajedno sa šefovima Službi Gradske uprave danas je prezentovao niz ...