Početna / Hronika iz Tuzlanskog Kantona / Centar za srce BH Tuzla promijenio ime u Medical Institutet Bayer: Usluge iz drugih medicinskih disciplina

Centar za srce BH Tuzla promijenio ime u Medical Institutet Bayer: Usluge iz drugih medicinskih disciplina

Centar za srce BH Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti.

‘Željeli smo da svoja dosadašnja iskustva i znanja, koja se prije svega ogledaju u odgovornom i profesionalnom odnosu prema pacijentu, kontinuiranoj edukaciji i ličnom zalaganju prenesemo i na druge medicinske discipline. Smatramo da građani zaslužuju bolju medicinsku uslugu, gdje će biti tretirani na sa uvažavanjem, u humanom prostoru i sa najkvalitetnijom medicinskom opremom.

– Nakon dvanaest godina pokrenuli smo proces transformacije Centra u multidisciplinarnu zdravstvenu ustanovu u kojoj će naši pacijenti pored dosadašnjih moći dobiti i visokosofisticirane usluge iz drugih medicinskih disciplina.

– U prvoj fazi smo se fokusirali na razvoj gastroenteroloških i uroloških usluga, zatim opće i abdominalne hirurgije te radiologije sa interventnom radiologijom. Garant uspjeha novih disciplina su vrhunski medicinski profesionalci, prije svega doktori sa dugogodišnjim iskustvom iz ovih oblasti.

– Ponosimo se impresivnim ulaganjima koja smo izvršili u segmentu nabavke medicinske opreme za nove djelatnosti.

-U okviru razvoja Centra i novog koncepta djelovanja, da bi mogli obuhvatiti sve navedene discipline kao i one koje će se ubuduće razvijati, promijenili smo naziv naše ustanove u Medical institut Bayer –MIB.

-Naš institut je dobio naziv po Dr. Karel Bayer-u, prvom predsjedniku udruženja ljekara Bosne i Hercegovine(1909) i prvom upravitelju novoformirane „Vakfuske bolnice“ (1885). Promjena imena Centra za srce BH Tuzla u Medical Institutet Bayer – MIB predstavlja svojevrsnu počast i priznanje Dr. Bayeru, kao inovatoru, čovjeku koji je pomjerao svoje okruženje unaprijed i podizao standarde čime stremi i naš institut.

-Trenutno, MIB se sastoji iz 5 centara. To je prije svega Centar za srce koji se sastoji od 3 odjela: Odjela za kardiologiju, Odjela za kardiohirurgiju i Odjela anestezije, reanimacije i intenzivne terapije. Centar za srce je od svog osnivanja prije 2 godna ustanova sa najvećim brojem kardioloških i kardiohirurških procedura u BiH. Potom tu su: Centar za opću i interventnu radiologiju, Centar za gastroenterologiju, Centar za urologiju, te Centar za opću i abdominalnu hirurgiju.

– Trenutno MIB ima 174 uposlenika. Ukupno 33 doktora medicine i to 17 specijalista i subspecijalista, 13 specijalizanata te 3 sekundarca. Od ovog broja 9 je doktora nauka, i to 5 profesora, te 2 docenta, imamo također i 5 magistara, te 3 primarijusa. Ukupno je uposleno 77 medicinskih sestara i tehničara, od toga broja 12 magistara sestrinstva. U planu MIB-a je osnivanje novih Centara iz različitih medicinskih oblasti kao i upošljavanje novih medicinskih stručnjaka različitih profila’ – navode iz ove  zdravstvene ustanove.

Check Also

Grad Gračanica i Caritas Švicarske podržavaju proizvođače jagoda

U kabinetu Gradonačelnika, potpisan je Sporazum o međusobnim odnosima i finansijskim doprinosima između Caritasa Švicarske ...